ที่ใหญ่ที่สุดฝูงของไอคอน

Windows 10 Icons

Windows 10 Icons โดย icons8

2362 ไอคอน - Bitmap

Game Icons

Game Icons โดย Lorc, Delapouite & contributors

1649 ไอคอน - Bitmap

Windows 8 Icon

Windows 8 Icon โดย VisualPharm

1619 ไอคอน - Bitmap

iOS7 Minimal Icons

iOS7 Minimal Icons โดย VisualPharm

1351 ไอคอน - Bitmap

Material Design Icons

Material Design Icons โดย iconShock

757 ไอคอน - Bitmap

Cold Fusion HD Icons

Cold Fusion HD Icons โดย chrisbanks2

707 ไอคอน - Bitmap

Lineart Icons

Lineart Icons โดย Pixelbazaar

700 ไอคอน - Bitmap

Oxygen Icons

Oxygen Icons โดย Oxygen Team

630 ไอคอน - Bitmap

ionicons

ionicons โดย benjsperry

601 ไอคอน - Bitmap

Android Icons by Icons8

Android Icons by Icons8 โดย Icons8

558 ไอคอน - Bitmap

Vaadin icons

Vaadin icons โดย Vaadin

530 ไอคอน - Vector

Flag Icons

Flag Icons โดย GoSquared

520 ไอคอน - Bitmap

Crystal Clear Icons

Crystal Clear Icons โดย Everaldo / Yellowicon

506 ไอคอน - Bitmap

English Movies 2 Icons

English Movies 2 Icons โดย danzakuduro (kslee.dml)

500 ไอคอน - Bitmap

English Movie Icons

English Movie Icons โดย danzakuduro (kslee.dml)

500 ไอคอน - Bitmap

Outline Icons

Outline Icons โดย Nishanth kunder

500 ไอคอน - Vector

English Movies 3 Icons

English Movies 3 Icons โดย danzakuduro (kslee.dml)

500 ไอคอน - Bitmap

Movie Mega Pack 4 Icons

Movie Mega Pack 4 Icons โดย FirstLine1

462 ไอคอน - Bitmap

Movie Mega Pack 1 Icons

Movie Mega Pack 1 Icons โดย FirstLine1

450 ไอคอน - Bitmap

Movie Mega Pack 2 Icons

Movie Mega Pack 2 Icons โดย FirstLine1

450 ไอคอน - Bitmap